صفحه اصلي| جستجوي ملك| ورود اعضاء
      تماس مستقيم با مديريت :  1397886 - 0911

 شهر :  رشت 
 نوع ملک :      محدوده خيابان اصلي :   
 نوع درخواست :     خيابان   
 كد ملك :    وام دار     
 پارکینگ  :      
  

  كد ملك تاريخ ثبت شهر منطقه خيابان نوع ملك وضعيت سن بنا متراژ قيمت كل (میلیون تومان) مبلغ رهن مبلغ اجاره
4561   96/11/25   رشت   -   بلوار مدرس   سوئیت    فروشی
 1 سال  65   60 
5215   96/11/25   رشت   4   حميديان   سوئیت    فروشی
 7 سال  66   40 
5463   96/11/16   رشت   -   بلوار حميديان   سوئیت    فروشی
 40   37 
5984   96/11/07   رشت   -   يخسازي به جهاد   سوئیت    فروشی
 3 سال  47   50 
6255   96/11/30   رشت   -   گلسار استادمعين   سوئیت    فروشی
 2 سال  55   70 
6358   96/11/09   رشت   -   گلسار بلوار ديلمان   سوئیت    فروشی
 5 سال  57   100