صفحه اصلي| جستجوي ملك| ورود اعضاء
      تماس مستقيم با مديريت :  1397886 - 0911

 شهر :  رشت 
 نوع ملک :      محدوده خيابان اصلي :   
 نوع درخواست :     خيابان   
 كد ملك :    وام دار     
 پارکینگ  :      
  

  كد ملك تاريخ ثبت شهر منطقه خيابان نوع ملك وضعيت سن بنا متراژ قيمت كل (میلیون تومان) مبلغ رهن مبلغ اجاره
6644   97/05/07   رشت   -   استقامت يک    آپارتمان    فروشی
 13 سال  66   137 
6645   97/05/07   رشت   -   استقامت يک    آپارتمان    فروشی
 13 سال  66   137 
6646   97/05/08   رشت   -   خ معلم    آپارتمان    فروشی
 12 سال  60   200 
6648   97/05/13   رشت   -   رشتيان   آپارتمان    فروشی
 18 سال  70   175 
6649   97/05/13   رشت   -   رشتيان    آپارتمان    فروشی
 94   332 
6650   97/05/14   رشت   -   رشتيان   آپارتمان    فروشی
 94   332 
6653   97/05/23   رشت   -   قلي پور    آپارتمان    فروشی
 4 سال  69   165 
6654   97/05/23   رشت   -   معلم   آپارتمان    فروشی
 1 سال  128   690 
6655   97/05/28   رشت   -   ميدان جهاد    آپارتمان    فروشی
 2 سال  90   350 
6660   97/06/07   رشت   -   معلم   آپارتمان    فروشی
 84   394 
6661   97/10/17   رشت   -   بلوار معلم    آپارتمان    رهن
 فروشی
 0